Ještě stále váháš?

Tu nejdůležitější zprávu pro člověka Bible shrnuje těmito slovy: "Tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný."

Jan 3:16, Bible
Vše co v životě děláš, má časný charakter a ovlivní to v krajním případě několik desítek let. Věci, které jsou uvedené na této stránce mohou mít dopad na celou tvou věčnost. Jak dlouhá je věčnost? Jen si zkus představit, co je třeba 80 let v porovnání s tisícem let, miliónem let, miliardou let, stovkám miliardám let!
Pokud se ti z toho netočí hlava, věř, že Pánu Bohu není jedno, kde strávíš věčnost. Bůh tě má opravdu rád a udělal všechno proto, abys neskončil(a) v pekle. V Bibli je také psáno, že „člověku je dáno jednou zemřít a pak přijde soud“. Každý z nás jednou zemře, ale tím je myšlena smrt fyzického těla. Naše duše odchází na věčnost – buď k úžasnému Bohu do nebe nebo na hrozivé místo bez Boha /peklo/. Na jednom z těchto dvou míst budeš žít už navždy, protože lidský duch nemůže zemřít.

Co si vybereš?

Provozovatelem je spolek Dobrá zpráva pro ČR, IČ: 071 92 509, Přepeřská 1302, 511 01 Turnov, spis. zn. L 12286 u Krajského soudu v Hradci Králové.