Nebe je ti teď tak blízko!

"Hle, čas milosti je tu, ten spásný den je teď !" (Bible)

Právě teď ti nic nebrání v tom obrátit se k Ježíši Kristu, Božímu Synu a požádat Ho, aby ti odpustil vše špatné, daroval Boží spravedlnost a přinesl nebe i nový život do tvého srdce. S Ježíšem tak budeš moci navázat láskyplný vztah, ve kterém můžeš poznávat nebeskou realitu Jeho vlády a moci, zakoušet ji a také ji přinášet na zem k dalším lidem. 

Ježíše přijmeš i následuješ vírou, která je spojená s ochotou učit se žít tak, aby ses Bohu líbil(a), tedy v Boží vůli dle Božího slova (Bible). Ježíš je připraven tě k takovému životu zmocnit skrze moc Ducha Svatého, který je dán všem, kteří v Ježíše věří.

Jakkoliv platí, že „Mzdou hříchu je smrt…“, o co úžasnější je pokračování tohoto verše: „…ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu.“ Jedině v úzkém společenství s Ježíšem jako svým Pánem (tedy někým, komu svobodně poddáváš svůj život a jednáš podle Jeho slova /Bible/, resp. učíš se tomu) budeš moci nejen zažívat nebeskou realitu již tady na zemi, ale i projít životem tak, že až jednou přijde tvůj čas, budeš mít jistotu, že s Ním i odejdeš do nebe – do Jeho království.

Na cestu do nebe s Ježíšem můžeš nastoupit následující modlitbou (nebo si pusť krátké video kliknutím na obrázek).

Na cestu do nebe můžeš nastoupit následující modlitbou:

Řekni Ježíši třeba tato slova:

„Pane Ježíši, Synu Boží, věřím, že jsi zemřel za mé hříchy a byl vzkříšen. Odpusť mi, prosím, všechny mé hříchy. Přijď do mého srdce a staň se mým Pánem a Spasitelem. Proměň můj život. Každý den chci s Tebou zakoušet nebe na zemi a až jednou přijde můj čas – odejít za Tebou do nebe. Děkuji Ti, že od této chvíle je mým pravým domovem nebe. Amen.“

Kliknutím na obrázek se spustí video s modlitbou

Požádal(a) jsi nyní Ježíše o odpuštění a o to, aby se stal tvým Pánem a Spasitelem?

Provozovatelem je spolek Dobrá zpráva pro ČR, IČ: 071 92 509, Přepeřská 1302, 511 01 Turnov, spis. zn. L 12286 u Krajského soudu v Hradci Králové.