Peklo je reálné! Prosíme, udělej vše, aby ses tam nedostal(a)!

Peklo původně nebylo stvořeno pro člověka, přesto tam mnozí lidé skončili a mnozí lidé tam směřují. Apelujeme na tebe, nebuď mezi nimi…

Jaké je to v pekle?

Nepředstavitelně hrozné. Peklo je v Bibli přirovnáváno skládce odpadů, ohnivému jezeru, apod. Jde o místo, ze kterého lidská duše nemůže odejít, nemůže zemřít, ač je to těžko představitelné, peklo je věčné – sto, tisíc, milión, miliarda let a stále dál!

Lidské představy, že „tam je alespoň teplo, zábava“, apod. jsou zcela zcestné. Jde o konečný stav duše, která nemohla pro své neodpuštěné hříchy vejít do nebe. Člověk, který skončí v pekle vše cítí, pamatuje si a je plně při vědomí.

Skutečné příběhy lidí, kteří byli v pekle:

Peklo nemá východ, ale mnozí lidé (na YouTube jsou tisíce svědectví v angličtině) tam buď byli v rámci klinické smrti, nebo tam byli vzati Pánem Bohem, aby před peklem varovali ostatní. I když je hlavním důkazem o pekle Bible, právě reálná svědectví mnohých lidí biblické obrazy a Boží slovo zcela dosvědčují:
23 minut v pekle (Bill Wiese)
Svědectví z pekla (M.Martinez)
Do pekla a zpět

M.K.Baxter – Boží Zjevení Pekla
„… pouze Ježíš drží klíče pekla a zaplatil cenu za náš vstup do nebe. Shledala jsem, že napsat tuto knihu byla dlouhá, osamělá, náročná zkušenost.“

Aline Baxley – Byla jsem v pekle
Svědectví – sestra Aline zažila automobilovou nehodu a s ní spojenou skutečnost, která v roce 1974 změnila celý její život. (PDF).

Išiel som do pekla (Kenneth E. Hagin) – silné osobní svědectví o záchraně před věčným zahynutím (PDF).

Dr. Maurice Rawlings – Do pekla a zpět „ZÁŽITKY Z KLINICKÉ SMRTI“ „Někteří lidé mluví o světle, jiní že se vznášeli ve vzduchu nebo že cítili teplo a lásku. Ale já jsem nic z toho necítil. Místo toho jsem pocítil nevyslovitelný děs a hrůzu.“ (PDF)

Provozovatelem je spolek Dobrá zpráva pro ČR, IČ: 071 92 509, Přepeřská 1302, 511 01 Turnov, spis. zn. L 12286 u Krajského soudu v Hradci Králové.