Nejčastější mýty a špatné představy o nebi

Zde se dozvíš nejčastější mýty, zkreslení a nepravdy lidských představ o vstupu do nebe i o nebi samotném. Odpovědi jsou stručné, ale jsou založeny na pravdě Božího slova (Bibli).

Mýty o vstupu do nebe:

Půjdu do nebe, protože mám více dobrých skutků, než těch zlých

Žádný člověk si nemůže nebe "zasloužit" svým dobrým chováním.
Zjisti, jak do nebe

Půjdu do nebe, protože věřím v Boha

Věřit, že je Bůh, je dobrým začátkem, ale takováto víra nikomu vstup do nebe nepřinese. Vždyť i "ďábel v Boha věří, ale třese se".

Půjdu do nebe, protože mě v dětství pokřtili

Křest miminka je brán jako "vstup" do určité církve, v žádném případě nezaručí dospělému člověku vstup do nebe.

Půjdu do nebe, protože chodím do církve (sboru, kostela, ...)

To může být velmi dobrá věc, ale brány nebe ti to neotevře.

Lidé jdou nejprve do očistce, aby mohli do nebe

Žádný očistec není, jde o lidskou teorii, která odporuje Božímu slovu. Po smrti člověka je nebe nebo peklo.

Do nebe vede mnoho cest

Do nebe pro lidi existuje pouze jediná cesta.
Více o tom zde

Do nebe se dostanou jen "dobří" lidé

Velmi nebezpečný omyl. Peklo je plné tzv. "dobrých" lidí.
Jak se dostat do nebe?

Do nebe jdou všichni, kromě vrahů jako Hitler

Kvůli své hříšnosti, nemůže dospělý člověk automaticky nebe, i když se "chová dobře"!
Zjisti, jak do nebe

Mýty o nebi:

Žádné nebe neexistuje

Nebe je místo, kde trůní Bůh a jde o skutečné místo.
Více o nebi zde

V nebi bude nuda

"Co oko nevidělo, ucho neslyšelo, na lidskou mysl nepřišlo, ..." i těmi slovy Bible popisuje nebeskou realitu. Na nudu v nebi zapomeň 🙂

Nebe je "horší" než peklo, tam je alespoň teplo a je tam zábava...

Nic není dál od pravdy. V nebi dojde lidská bytost svého plného naplnění, v pekle jde o vědomé nekonečné zahynutí.

To budeme sedět na obláčku?

Dle svědectví Bible a lidí, kteří v nebi byli, je nebe podobné zemi (hory, voda, úžasné stavby) bez zla, bolesti a smrti.

V nebi potkám všechny kamarády a známé

Bůh si to přeje a udělal vše proto, aby se tak stalo. Záleží ale na každém člověku, zda se do nebe dostane.
Jak do nebe?

Nebe je dočasné, pak se znovu narodíme

"Člověku je dáno jednou zemřít a potom přijde soud." Jakmile člověk zemře, jde na věky do nebe nebo do pekla, v žádném případě se nerodí znovu.

Nebe je pouze stav vědomí

Nebe je skutečné místo, kde je Bůh, andělé i lidé. Je lepší než cokoli co si lze představit, ale nejde pouze o stav blaženosti.

Nebe vypadá podle toho, čemu věříme na zemi

Nebe je vytvořené podle Boží vůle, ne podle lidských představ (nebe je ale lepší než nejlepší lidská představa :-)).

Provozovatelem je spolek Dobrá zpráva pro ČR, IČ: 071 92 509, Přepeřská 1302, 511 01 Turnov, spis. zn. L 12286 u Krajského soudu v Hradci Králové.