Jak se dostaneš do nebe?

Oproti mnohým lidským názorům, Boží slovo mluví pouze o jediné cestě do nebe, která je navíc přístupná každému člověku (a je Boží touhou, aby všichni lidé přišli do nebe). Cestu do nebe lze shrnout do následujících třech kroků:

1) Potřebuješ pomoc "shůry" (od Pána Boha)

Nikdo z nás nedosahuje takové úrovně svatosti a spravedlnosti, aby se vlastním úsilím a schopnostmi do nebe dostal. Nepomohou ti dobré skutky, náboženství, chození do kostela, křest, ani duchovní praktiky. Ať už jsi v lidských očích dobrý člověk nebo ten největší hříšník, chceš-li jednou přijít do nebe, potřebuješ pomoc.

2) Dobrý Bůh tě má rád a poslal Ježíše Krista, aby ti pomohl do nebe

Dokonaný a neodpuštěný hřích vede ke smrti a věčnému uvržení duše do pekla. Ježíš Kristus, Boží Syn, ač plně podoben Bohu, vzal na sebe podobu jednoho z nás a žil dokonalý život bez hříchu. Byl dobrovolně zmučen a ukřižován pro naše provinění. Na kříži se stalo něco zásadního. Zcela nevinný Ježíš na sebe vzal spravedlivou odplatu za lidské hříchy. Pak zemřel, ale třetího dne byl vzkříšen a následně vzat do nebe. Ježíš je navěky vzkříšený a je Pán pánů a Král králů.

3) Na Boží nabídku je třeba osobně reagovat

V Ježíši samotném je záchrana před peklem a otevřené nebe. Každý, kdo uvěří a pokoří se, požádá Ježíše o odpuštění a o to, aby Ježíš přišel do jeho srdce a proměnil jej, zakusí Boží moc a bude mu otevřeno nebe. Z této nebeské sféry pak může čerpat i pro nový život víry s Ježíšem na zemi a ve svůj čas odejít za Ježíšem do nebe. (Jde o celoživotní vztah víry s Ježíšem jako s tvým Pánem, ne o jednorázový akt).

1) Potřebuješ pomoc "shůry" (od Pána Boha)

Nikdo z nás nedosahuje takové úrovně svatosti a spravedlnosti, aby se vlastním úsilím a schopnostmi do nebe dostal. Nepomohou ti dobré skutky, náboženství, chození do kostela, křest, ani duchovní praktiky. Ať už jsi v lidských očích dobrý člověk nebo ten největší hříšník, chceš-li jednou přijít do nebe, potřebuješ pomoc.

2) Dobrý Bůh tě má rád a poslal Ježíše Krista, aby ti pomohl do nebe

Dokonaný a neodpuštěný hřích vede ke smrti a věčnému uvržení duše do pekla. Ježíš Kristus, Boží Syn, ač plně podoben Bohu, vzal na sebe podobu jednoho z nás a žil dokonalý život bez hříchu. Byl dobrovolně zmučen a ukřižován pro naše provinění. Na kříži se stalo něco zásadního. Zcela nevinný Ježíš na sebe vzal spravedlivou odplatu za lidské hříchy. Pak zemřel, ale třetího dne byl vzkříšen a následně vzat do nebe. Ježíš je navěky vzkříšený Pán pánů a Král králů.

3) Na Boží nabídku je třeba osobně reagovat

V Ježíši samotném je záchrana před peklem a otevřené nebe. Každý, kdo uvěří a pokoří se, požádá Ježíše o odpuštění a o to, aby Ježíš přišel do jeho srdce a proměnil jej, zakusí Boží moc a bude mu otevřeno nebe. Z této nebeské sféry pak může čerpat i pro nový život víry s Ježíšem na zemi a ve svůj čas odejít za Ježíšem do nebe. (Jde o celoživotní vztah víry s Ježíšem jako s tvým Pánem, ne o jednorázový akt).
Jak se k této nabídce postavíš?

Provozovatelem je spolek Dobrá zpráva pro ČR, IČ: 071 92 509, Přepeřská 1302, 511 01 Turnov, spis. zn. L 12286 u Krajského soudu v Hradci Králové.