Jsi dobrý člověk? Ale bude to stačit na nebe?

Pojďme si udělat takový malý test. Níže je uvedeno 8 oblastí, které lze použít pro zjištění, zda máš na to, dostat se do nebe:

Zalžeš občas?

"...všichni lháři najdou svůj úděl v jezeře, kde hoří oheň a síra. To je ta druhá smrt.“ (Bible)

Máš sex mimo manželství?

Sleduješ pornografii?
"Já však vám pravím, že každý, kdo hledí na ženu chtivě, již s ní zcizoložil ve svém srdci." (Ježíš Kristus)

Cítíš někdy
k někomu nenávist?

"Já však vám pravím, ... kdo svého bratra zatracuje, propadne ohnivému peklu." (Ježíš Kristus)

Ukradl(a) jsi někdy něco?

Např. i nelegální stahování filmů, hudby, her...
"Což nevíte, že nespravedliví nebudou mít účast v Božím království? Nemylte se: ... ani zloději, ... ani lupiči nebudou mít účast v Božím království." (Bible)

Používáš jméno Boží nadarmo?

Např.: "Ó, Bože", "Ježíši", ...
"Pravím vám, že z každého planého slova, jež lidé promluví, budou skládat účty v den soudu." (Ježíš Kristus)

Máš touhu po penězích a majetku?

"Snáze projde velbloud uchem jehly, než aby bohatý vešel do Božího království.“ (Ježíš Kristus)

Opíjíš se často nebo máš jiné závislosti?

"Nemylte se: ... ani nemravní, ani zvrácení, ... ani opilci, utrhači, ... nebudou mít účast v Božím království. " (Bible)

Mluvíš špatně o druhých?

Také pomluvy, klepy, atd.
"Tyto věci Hospodin nenávidí... zrádný jazyk... křivý svědek, který šíří lži, a ten, kdo vyvolává mezi bratry sváry." (Bible)

Upřímně, jak jsi na tom?

Nebe je místem, kde je přítomen milující, avšak i zcela svatý Pán Bůh. Kritériem vstupu do nebe je samotná Boží spravedlnost. Nevíme, kolik výše uvedených oblastí se tě týká. Ale i když je z hlediska lidských měřítek velká část populace „dobrými lidmi“, v očích Boží spravedlnosti a dokonalosti máme jako lidstvo problém. Jak jsi na tom ty osobně?

Provozovatelem je spolek Dobrá zpráva pro ČR, IČ: 071 92 509, Přepeřská 1302, 511 01 Turnov, spis. zn. L 12286 u Krajského soudu v Hradci Králové.